Margraten.org

Margraten.org is de website met alle informatie over een van de grotere Amerikaanse militaire begraafplaatsen op het Europese vasteland, die algemeen bekend staat onder de naam ‘Margraten’.

Op deze website zijn verschillende projecten en initiatieven rond deze begraafplaats samengebracht. Een aantal van deze projecten is in 2011 samengegaan in de ‘stichting Memorial Center Akkers van Margraten’. Deze stichting heeft het initiatief genomen tot deze website.

De stichting wil de geschiedenis van en herinnering aan de begraafplaats levend houden. Daarbij gaat de aandacht speciaal uit naar de menselijke verhalen achter de begraafplaats: zowel die van de gesneuvelde Amerikaanse soldaten als die van de ooggetuigen uit Margraten en omgeving, die de begraafplaats zagen ontstaan en waarvan velen een graf hebben geadopteerd.

In onze WEBWINKEL vindt u boeken en dvd’s die door de stichting Memorial Center Akkers van Margraten zijn uitgegeven. naar de webwinkel 

Lees meer

Heeft u informatie over een of meerdere van de gesneuvelde militairen die in Margraten begraven liggen? Laat het ons weten.

Margraten Memorial

Virtueel Monument

Akkers van Margraten

Stichting Adoptie Graven Margraten

De ‘stichting Adoptie Graven Amerikaanse Begraafplaats Margraten’ biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een graf van een gesneuvelde bevrijder te adopteren. Dit is een fenomeen dat – in deze omvang – nergens anders ter wereld voortkomt. Er werd al mee gestart aan het einde van de oorlog. Indien u interesse heeft om een graf te adopteren, kunt zich bij deze stichting melden.
website | facebook

Fields of Honor Database

Veel mensen doen onderzoek naar de levensverhalen van de Margratense soldaten. De website fieldsofhonor-database.com bundelt al deze kennis in een database. Ook biedt zij hulp bij onderzoek, onder andere door een forum waar onderzoekers met elkaar in contact kunnen komen.
website | facebook

Black liberators

‘Van Alabama naar Margraten’ is een eerbetoon aan Jefferson Wiggins, een van de voormalige Afro-Amerikaanse grafdelvers van Margraten. Mieke Kirkels interviewde hem meermaals en schreef een boek over zijn herinneringen aan de oorlog, zijn tijd in Margraten en zijn strijd tegen rassenscheiding.
website | facebook

De gezichten Margraten

Het project ‘De Gezichten van Margraten’ tracht zoveel mogelijk Margratense soldaten een gezicht te geven door foto’s te verzamelen van de in Margraten begraven en herdachte soldaten. Iedereen die foto’s heeft van een soldaat kan deze insturen.
website | facebook

Het kogelgat van St. Gerlach

De documentaire ‘Het kogelgat van St. Gerlach‘ vertelt het verhaal van een mysterieus kogelgat dat zich 70 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog nog steeds in een spiegel van Chateau St. Gerlach bevindt.
trailer | facebook

Onze soldaat

De documentaire ‘Onze Soldaat’ gaat over de adoptie van graven op de militaire begraafplaats in Margraten vanaf 1945 tot nu. Aan de hand van twee adoptieverhalen krijgt een gezicht, en wordt duidelijk gemaakt wat de adoptie betekent voor het levend houden van de herinnering aan ‘onze soldaat’.
trailer | facebook

Stichting Herdenking Amerikaanse Kerstviering

De ‘Stichting Herdenking Amerikaanse Kerstviering’ herdenkt de bijzondere Kerstavond van 1944 in Groeve de Schark (Maastricht), toen daar een groot aantal Amerikaanse soldaten aanwezig was bij de Kerstavondviering. Als blijvende herinnering hebben zij hun namen achtergelaten op een muur in de groeve.
website

Netherlands American Cemetery and Memorial

De begraafplaats wordt beheerd door de ‘American Battle Monuments Commission’ (ABMC). Na de oorlog heeft de Nederlandse regering het stuk grond waarop de begraafplaats ligt in eeuwigdurende bruikleen aan de Verenigde staten gegeven. Op de website van de ABMC staat onder andere een historische schets van de begraafplaats en kan gezocht worden in een database, waarin alle in Margraten begraven en herinnerde soldaten zijn opgenomen.
website | facebook

Margraten Requiem

In en vanuit Margraten wordt de herinnering levend gehouden aan het offers die de Amerikaanse bevrijders gebracht hebben. Onder meer door de jaarlijkse uitvoering van het Margraten Requiem door het Limburgs Symfonie Orkest. Met dit openluchtconcert van topniveau wordt op de begraafplaats een muzikale hommage gebracht aan de gesneuvelde geallieerde militairen uit de Tweede Wereldoorlog.
website

Gemeente Eijsden-Margraten

eijsden-margraten

Toeristische informatie over de streek

vvvzuidlimburg.nl

gerealiseerd dankzij bijdragen van 75 jaar Bevrijding Provincie Limburg en het Elisabeth Strouven Fonds