Over Stichting Memorial Center Akkers van Margraten (MCAM)

8301 jonge mensen uit de Verenigde Staten vonden een laatste rustplaats op de Amerikaanse begraafplaats in Margraten. De aanleiding voor de ontwikkeling van het Margraten Memorial Center is de aanwezigheid van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten, waar jaarlijks honderden duizenden mannen, vrouwen en kinderen uit Nederland en het omringende buitenland naartoe komen. Het verhaal van onze bevrijders dient te worden doorgegeven aan volgende generaties.

De ambitie is om een museumconcept te realiseren dat een inhoudelijke verdieping van het bezoek aan de begraafplaats waarborgt. Het Center zal ruimte bieden voor het herdenken van vrijheid en verdraagzaamheid, het uitdragen van democratische principes en menselijke waardigheid in een pluriforme samenleving. Voorop staat dat het centrum van grote educatieve waarde moet zijn. Het gebouw moet in het oog springen en spraakmakend zijn, doch de architectuur mag niet dominant zijn ten opzichte van de functie, inhoud en de omgeving.

Bestuur

De Stichting Margraten Memorial Center is opgericht in april 2007.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Drs. Giel Dijk RA – Voormalig partner Deloitte
Wim Heuts AA Algemeen – Directeur Satijn Plus Architecten
Mr. Drs. Harrie van Beers – Oud-burgemeester gemeente Margraten
Drs. Paul ’t Lam – Communicatieadviseur
Ambtelijke ondersteuning Edith Kremer – Bestuurssecretaresse Eijsden-Margraten

Contact

Amerikaplein 1
P.O.Box 10
NL-6269 ZG Margraten
The Netherlands

+31 (0)43 458 84 88
info@eijsden-margraten.nl